Direct naar de inhoud van deze pagina

Collectieve verzekering voor vrijwilligers

Het is voor vrijwilligers belangrijk om goed verzekerd te zijn. Er kan tijdens het vrijwilligerswerk altijd iets gebeuren. Daarom is er de Vrijwilligerspolis. De Vrijwilligerspolis is een gratis collectieve verzekering. Deze verzekering maakt het mogelijk om de organisatie en haar vrijwilligers te verzekeren tegen de risico's van wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen.


Waaruit bestaat de verzekeringspolis?

De verzekeringspolis bestaat uit de volgende verzekeringen:
a. Een aansprakelijkheidsverzekering. De aansprakelijkheidsverzekering dekt
het risico's van aansprakelijkheid voor de schade aan personen en zaken.
b. Een rechtsbijstandsverzekering. De rechtsbijstand behartigd de juridische
belangen van de vrijwilliger die in een geschil betrokken is geraakt.
c. Een ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering. De persoonlijke
eigendommenverzekering dekt schade aan eigendommen van vrijwilligers.
De ongevallenverzekering voorziet in een geldelijke uitkering na een ongeval
dat de vrijwilligers is overkomen tijdens activiteiten van de
vrijwilligersorganisatie.
d. Bestuurdersaansprakelijkheid. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
dekt aansprakelijkheid voor door Derden geleden schade als gevolg van
handelen of nalaten in de hoedanigheid van de vrijwillige bestuurder,
commissaris of toezichthouder.
e. Een verkeersaansprakelijkheidsverzekering. De ongevallen
inzittendenverzekering voorziet in een geldelijke uitkering na een ongeval
dat de vrijwilliger is overkomen tijdens activiteiten van de
vrijwilligersorganisatie.
f. Aansprakelijkheid voor Rechtspersonen. Als verzekerde wordt beschouwd:
de rechtspersoon binnen de gemeente waarvoor de vrijwilliger zijn
werkzaamheden verricht. Deze aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking
voor schade die voortvloeit uit, berust op of verband houdt met
vrijwilligerswerk.

Wie zijn verzekerd?
De vrijwilligersverzekering is voor iedere vrijwilliger, ongeacht de leeftijd. Je hoeft je niet aan te melden. De verzekering geldt voor degene die binnen of voor een organisatie onbetaald werk verricht voor anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Denk hierbij ook aan stagiaires die een maatschappelijke stage lopen.

Wat wordt er verzekerd?
Heb je vragen over de dekking? Lees meer op de site van de assurantiemakelaar Raetsheren Van Orden. Hier tref je ook het dekkingsoverzicht vrijwilligerspolis. Mocht je nog verdere vragen hebben, dan kun je Raetsheren van Orden bereiken op (072) 541 41 51.

Wat te doen bij schade?
In geval van schade moet je een schadeaangifteformulier (pdf) invullen. Voeg, als je deze hebt, bewijsstukken, zoals foto's en de aansprakelijkstelling bij.

Je kunt de stukken verzenden naar:

Raetsheren van Orden B.V.
Postbus 1015
1810 KA Alkmaar

Mailen kan ook: home@rhvo.nl