Onze dienstverlening - jouw eigen platform of campagne

Wat zijn de mogelijkheden in uw gemeente?

“Participatie is geen capaciteitsprobleem maar een distributie uitdaging die met een online marktplaats aan te pakken is.”

De online marktplaatsen van NLvoorelkaar helpen u als gemeente om uw beleidsdoelstellingen te behalen. Onze marktplaatsen stimuleren de zelfredzaamheid, eigen regie en actieve participatie van bewoners. U investeert met NLvoorelkaar in een voorliggende voorziening waar al uw bewoners gebruik van kunnen maken. U voorkomt versnippering door al uw (vrijwilligers)organisaties één gezamenlijk platform te bieden, waar zij met vrijwilligers in aanraking kunnen komen. U verlaagt de drempels voor bewoners om met elkaar in contact te komen voor een helpende hand. U creëert één lokale online toegang voor alle vrijwillige inzet en burenhulp. Dit vergroot de efficiëntie en effectiviteit van vrijwillige inzet. Kortom: een grotere kans voor bewoners om zelfstandig met behulp van een sociaal netwerk langer thuis te wonen!

Samengevat biedt NLvoorelkaar uw gemeente de volgende oplossing:

  • U activeert nieuwe doelgroepen vrijwilligers in uw gemeente. Hard nodig gezien de behoeften van onze participatiesamenleving;
  • U biedt bewoners met een hulpvraag een laagdrempelige en betrouwbare toegang tot een sociaal netwerk van vrijwilligers. Zo investeert u in hun zelfredzaamheid;
  • U organiseert alle vrijwillige inzet en burenhulp via één centraal online platform. Zo voorkomt u versnippering en biedt u alle (vrijwilligers)organisaties een zeer geavanceerde en gebruiksvriendelijke wervingstool;
  • Dankzij NLvoorelkaar weten veel meer bewoners elkaar te vinden en verlaagt u de druk op betaalde voorzieningen.

Tientallen gemeenten zijn u reeds voor gegaan en zij boeken mooie resultaten met NLvoorelkaar. Meer weten over onze toegevoegde waarde voor uw gemeente? Meer informatie? Kijk dan op onze zakelijke website en neem contact op!

Zo zien onze lokale marktplaatsen er uit:  

Heeft dit artikel je vraag beantwoord?