Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom

Adres
Bernard de Wildestraat 400
Vestigingsplaats
Breda
Telefoon
Toon telefoonnummer
E-mail
Toon e-mailadres
Website
http://www.raffyzorg.nl/
Omschrijving
Stichting Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom is gevestigd in Breda en heeft drie locaties: Raffy,
Lâle en De Leystroom waar we kwetsbare ouderen in een zo vertrouwd mogelijke omgeving
ondersteunen bij het ouder worden. Gedreven vanuit gastvrije, persoonsgerichte en
cultuurspecifieke zorg die de basis vormen voor wonen, zorg en behandeling.
De Leystroom is er voor ouderen in de Bredase wijken Brabantpark, Heusdenhout en IJpelaar .
Raffy is er voor de Indische en Molukse ouderen en Lâle voor Turkse ouderen.
Vanuit de drie locaties is er tevens een breed aanbod dagbesteding en zorgverlening en verpleging voor zelfstandig wonende ouderen in Breda en omstreken.
Met onze betrokken medewerkers en vrijwilligers zijn we ‘samen kleurrijk’ en zorgen we ervoor
dat ouder worden fijn en waardig is.
Op een van onze drie locaties of thuis en altijd met naasten en familie dichtbij.
In Raffy Lâle Leystroom is alles en iedereen gericht op de bewoners/cliënten en hun familie,
zodat zij hun leven zoveel mogelijk kunnen voortzetten zoals zij dit gewend zijn geweest.
Vrijwillige inzet bieden we op basis van behoeftes en de ondersteuningsvraag van de oudere.
Vrijwilligers creëren met hun vrijwillige inzet mogelijkheden om extra aandacht te geven aan
onze bewoners en cliënten. Ook op facilitair gebied hebben vrijwilligers een belangrijke bijdrage
aan wonen en welzijn. Vrijwilligers en professionals delen vanuit respect verwachtingen,
behoeftes, kennis en ervaring en kijken samen naar de best haalbare situatie teneinde kwaliteit
van zorg en leven te realiseren voor de bewoner/ cliënt.
www.raffyzorg.nl
www.lalezorg.nl
www.leystroom.nl
Afbeelding over Ga jij voor persoonlijk contact?
Oosterheide

Ga jij voor persoonlijk contact?

Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom

Persoonlijke aandacht is een levensbehoefte van ieder mens en juist van mensen die door omstandigheden afhankelijk zijn van zorg en daa...

Afbeelding over Wat gaan we doen vandaag?
Oosterheide

Wat gaan we doen vandaag?

Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom

Krijg jij energie van anderen blij maken, neem jij graag initiatief, heb jij altijd wel iets te vertellen maar kun je ook goed luistere...

Organisatie logo Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom